rozpis bohoslužeb 1. čtvrtletí 2020  sbor Benešov – Marie Kudeříkové 1556 vchod od hřiště.  ZAĆÁTEK BOHOSLUŽBY OD  10:00 hod  PRO ZVĚTŠENÍ     KLIKNOUT NA ROZPIS