Biblické hodiny probíhají pravidelně pro veřejnost, každou středu od 17:00h v  Klubu pro seniory na adrese Marie Kudeříkové 1556/1 , Benešov   (vchod od hřiště)

images8LXYHRFL

Srdečně Vás zve CASD Benešov.

 

Zde nás najdete – Klub zdraví, biblické hodiny pro veřejnost, bohoslužby.

http://www.mapy.cz/#!x=14.688603&y=49.785513&z=15&d=addr_8833877_1&t=s&q=Marie%2520Kude%25C5%2599%25C3%25ADkov%25C3%