Biblické hodiny pro veřejnost

Biblické hodiny probíhají pravidelně pro veřejnost, každou středu od 17:00h v  Klubu pro seniory na adrese Marie Kudeříkové 1556/1 , Benešov   (vchod od hřiště)

Srdečně Vás zve CASD Benešov.